Toto je neveřejná stránka pro sdílení projektové dokumentace
k přípravě a úspěšné realizaci stavby.
Veškeré materiály jsou chráněny heslem.


Projektová dokumentace požívá ochrany autorských práv podle zvláštních právních předpisů.

Projektová dokumentace je ve výlučném vlastnictví projekční kanceláře (architekta, inženýra, technika)
a nemůže být bez předchozího souhlasu uveřejněna, kopírována, ani využita k jinému účelu než dosažení cíle,
ke ktrému je dokumentace určena, a to ani její části.
Projektová dokumentace:

Generální dodavatel staveb - PSP-GDS s.r.o. ©